Hoeveel letselschade kan ik claimen?

Letselschade claimenAls u te maken krijgt met een ongeluk en het voorval is de schuld van iemand anders, dan wilt u natuurlijk weten: hoeveel letselschade kan ik claimen? De hoogte van letselschadevergoeding is per geval verschillend. Zo zal licht letsel minder kosten met zich meebrengen dan zwaar letsel. Ook het verloop van het herstel van uw letsel speelt een rol. De vraag ‘hoeveel letselschade kan ik claimen?’ is dan ook niet eenvoudig te beantwoorden. Veel factoren spelen een rol bij het bepalen hoeveel letselschade u kunt claimen. Heeft u bijvoorbeeld hulp in de huishouding nodig? Kunt u tijdelijk niet werken? Zeker als volledig herstel niet mogelijk is heeft letselschade grote gevolgen, bijvoorbeeld voor uw verdienvermogen.

Weten hoeveel letselschade u kunt claimen? Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Schade claimen en aansprakelijkheid

Als slachtoffer moet u kunnen bewijzen dat iemand anders voor uw letselschade aansprakelijk is. Indien u bijvoorbeeld een auto-ongeluk heeft gehad, dan moet u aantonen dat de tegenpartij het auto-ongeluk heeft veroorzaakt. Bent u als voetganger of fietser aangereden door een gemotoriseerd voertuig, dan heeft u altijd recht op tenminste 50% letselschadevergoeding. Dit percentage kan oplopen tot een maximum van 100% indien de schuld volledige bij de automobilist, scooter- of motorrijder lag.

Kinderen tot 14 jaar zijn vrijwel nooit zelf aansprakelijk voor een verkeersongeval en hebben altijd recht op volledige letselschadevergoeding, ook als zij zelf hebben aan het ongeluk. Heeft u letselschade opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval? Dan ligt de bewijslast bij uw werkgever. Uw werkgever moet bewijzen dat hij/zij er alles aan heeft gedaan om een bedrijfsongeval te voorkomen.

Inschakelen letselschadejurist

Bewijslast verzamelen, de tegenpartij aansprakelijk stellen, onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen en de letselschadevergoeding krijgen waarop u recht heeft: het zijn zaken die specialistische kennis vereisen. Neem daarom altijd een letselschadespecialist in de arm die u kan helpen bij de vraag hoeveel letselschade u kunt claimen. Een letselschadejurist zal samen met u alle kosten die u moet maken ten gevolge van het ongeluk in een zogenoemde schadestaat verwerken. Uw uitgaven moeten onderbouwd en aantoonbaar zijn en duidelijk samenhangen met het ongeval. Bewaar daarom bewijsstukken zoals bonnen en facturen. Ook vele kleine uitgaven vormen samen een aanzienlijk bedrag! Uw letselschade jurist zal de tegenpartij aansprakelijk stellen en vervolgens voor u met de tegenpartij discussiëren over de hoogte van uw letselschade. Meer dan 97% van de letselschadezaken worden op deze manier opgelost en in minder dan 3% van de gevallen is uitspraak van een rechter nodig.

Voorbeelden hoeveel letselschade

De hoogte van de letselschadevergoeding hangt af van allerlei factoren. Allereerst krijgt u alle schade aan persoonlijke eigendommen vergoed. Denk hierbij aan reparatie auto of fiets, vervangen van kleding, bril of laptop. Licht letsel kan daarnaast bijvoorbeeld de volgende schadeposten met zich mee brengen:

  • vervoer naar dokter of ziekenhuis
  • medische kosten die uw zorgverzekering niet vergoedt
  • eigen risico
  • kosten wegens enkele dagen ziekteverzuim

Indien het letsel ernstiger is kunnen de volgende posten daar bovenop komen:

  • hulp in de huishouding, tuinman
  • extra oppas voor kinderen omdat u naar de dokter moet
  • inkomensschade door langdurig niet kunnen werken

Indien u zwaar of zeer zwaar letsel heeft opgelopen dan zal het bedrag aan letselschade vergoeding flink oplopen. Zo kan het nodig zijn dat uw huis wordt aangepast of dat u moet worden omgeschoold. De post gederfde inkomsten is vaak een grote schadepost. Naast aanvulling van uw maandinkomen kunnen ook andere schadeposten ontstaan: misgelopen bonussen, pensioenen, studiekostenvergoeding of een dertiende maand.

Laat u goed adviseren

U ziet, de vraag hoeveel letselschade kan ik claimen is niet eenvoudig te beantwoorden. Schakel een letselschadejurist in voor advies en hulp. De kosten van een letselschadejurist worden ook meegenomen in de berekening van de letselschade vergoeding. Aarzel daarom niet en zorg dat u de beste specialistische hulp in huis haalt!