Schadeposten

Als u een ongeval heeft gehad en hierbij letsel heeft opgelopen, dan lijdt u letselschade. Dit kan zowel materiële als immateriële schade zijn. Is een andere partij aansprakelijk voor het ongeval, dan kunt u de letselschade op deze partij verhalen. Maar welke schadeposten komen nu voor vergoeding in aanmerking? Hieronder een overzicht.

1. Smartengeld

Smartengeld is een financiële vergoeding voor geleden immateriële schade, dat wil zeggen schade die u niet direct in uw portemonnee raakt. Denk hierbij aan geestelijke en lichamelijke pijn, gemiste levensvreugde en dergelijke.

2. Huishoudelijke hulp

Kosten die u moet maken om de huishoudelijke taken, die u als gevolg van het ongeval niet meer zelf kunt uitvoeren, door anderen te laten doen.

3. Zelfwerkzaamheid

Kosten die u moet maken om werkzaamheden in en rond u huis, die u normaal gesproken zelf deed, uit handen te geven. Denk hierbij aan onderhoud aan uw huis en tuin, het wassen van uw auto enzovoorts.

4. Reiskosten

Naast kosten voor uw lichamelijk herstel, zoals voor artsbezoek, fysiotherapie en dergelijke, maakt u misschien ook kosten voor het vervoer daar naartoe. Als u niet meer zelf kunt autorijden, maakt u wellicht kosten zoals voor taxigebruik. Mogelijk heeft u een grotere auto nodig in verband met een rolstoel of moet u een eigen bijdrage betalen voor aangepast vervoer. En vergeet de parkeerkosten niet.

5. Tijdverlies

Hiermee wordt gedoeld op de tijd die het u kost om ziekenhuisbezoek af te leggen, naar fysiotherapie te gaan, trainingen te volgen. Deze tijd had u anders kunnen besteden als het ongeval niet had plaatsgevonden.

6. Verlies van verdienvermogen

Denk aan een lager salaris, pensioenverlies, levensloopregeling, provisie, 13e maand, loon in natura, onkostenvergoedingen, reiskostenvergoedingen, vakantiegeld, auto van de zaak, laptop, mobiele telefoon enzovoorts.

7. Andere kosten voor zelfstandigen, naast het verlies van arbeidsvermogen

Dit zijn verliezen die zelfstandigen lijden, naast het verlies van arbeidsvermogen. Dit zijn onder andere afschrijvingen, zelfstandigenaftrek, auto van de zaak, gedwongen verkoop van het bedrijf.

8. Annuleringen, afzeggingen of zinloos geworden uitgaven

Bijvoorbeeld een al geboekte vakantie die niet door kan gaan, abonnement op een sportschool, kosten die u maakt voor een hobby die u niet langer kunt uitoefenen (zoals een paard, motor enzovoort).

9. Ziektekosten

Kosten voor eigen risico, protheses, aangepaste schoenen, niet verzekerde kosten zoals fysiotherapie of andere vormen van (alternatieve) therapie en dergelijke.

10. Aanpassingen thuis

Mogelijk moet u verhuizen of uw woning aanpassen aan uw beperkingen (aangepast toilet, traplift, valbeugels), heeft u vaker oppas nodig voor de kinderen, maakt u meer kosten voor gas, water en licht omdat u hele dagen thuis bent waar u dat voorheen niet was.