Verjaring letselschade

Verjaring letselschadeAls een andere partij aansprakelijk is voor de letselschade die u bij een ongeval heeft opgelopen, dan kunt u dit op deze partij verhalen. Hiervoor heeft u echter niet eeuwig de tijd. Een letselschadezaak verjaart na een in de wet genoemde tijd. Hiervoor is door de wetgever gekozen vanwege de rechtszekerheid; het is niet gewenst dat iemand bijvoorbeeld 40 jaar na dato nog een rechtsvordering krijgt. Daarnaast heeft het ook een pragmatische kant; je kunt nota’s en andere relevante papieren immers niet eindeloos bewaren.

Er zijn verschillende verjaringstermijnen. Bij letselschade is dat 20 jaar of vijf jaar na het bekend worden met de schade. De lange verjaringtermijn geldt als u niet op de hoogte was van het letsel. Dat kan als u bijvoorbeeld pas na jaren klachten krijgt. Voor verkeersongevallen bestaat een verjaringstermijn van drie jaar als u de aansprakelijke verzekeraar direct aanspreekt. Wanneer welke termijn geldt, kan u door onze letselschade-expert worden uitgelegd.

Er is een manier om de verjaring van uw letselschadeclaim tegen te houden. Dit heet stuiting. Een stuitingshandeling is bedoeld om de aansprakelijke partij in te lichten dat er een rechtsvordering aan zit te komen. Na de stuiting begint een ‘nieuwe’ verjaringstermijn, die echter nooit langer dan vijf jaar kan duren. Op deze manier hebben wij de tijd met u een sterke letselschadezaak op te bouwen. B&O Letselschade helpt u gratis bij de stuiting van de verjaringstermijn van uw letselschadeclaim.