Welke letselschade kunt u vorderen?

Letselschade is altijd actueel. Er gebeuren immers dagelijks ongevallen waarbij de slachtoffers letsel oplopen en waarvoor een andere partij aansprakelijk is. Denk maar eens aan de recente ongevallen in het openbaar vervoer: het treinongeluk in Amsterdam in april 2012 en het busongeval in Zwitserland in maart van hetzelfde jaar, waarbij vele doden en gewonden vielen. Daarnaast vallen er jaarlijks vele slachtoffers in het vervoer en ook in het bedrijfsleven zijn ongevallen aan de orde van de dag. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar wat nu als je letsel hebt opgelopen tijdens een ongeval? Kun je die op iemand verhalen? Zo ja, hoe gaat dat dan in zijn werk?

Letselschade

Wanneer u betrokken bent geweest bij een ongeval en hierbij lichamelijk en/of geestelijk letsel hebt opgelopen, is er sprake van letselschade. Om letselschade te verhalen dient er wel een andere partij aansprakelijk zijn. Dit geldt zowel bij letsel door een verkeersongeval, als bij bijvoorbeeld een ongeval op het werk of met dieren. Uw letsel kan vergaande gevolgen hebben, niet alleen nu, ook in de toekomst. Om dit financieel te compenseren kunt u een schadevergoeding claimen.

Welke letselschade kunt u vorderen?

  • Inkomstenderving; compensatie voor gemiste inkomsten doordat u tijdelijk of permanent niet meer kunt werken;
  • Kosten voor juridisch ondersteuning bij het verhalen van uw letselschade;
  • Medische kosten: medische behandeling, revalidatie, medicijnen, kosten voor medische hulpmiddelen als een rolstoel of krukken;
  • Reiskosten voor bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek; Re-integratiekosten: kosten die gemaakt worden ten behoeve van uw terugkeer op de arbeidsmarkt;
  • Kosten van hulp in en om uw huis, als u vanwege het letsel niet in staat bent zelf uw huishouden te runnen;
  • Schade aan uw persoonlijke bezittingen, zoals auto, fiets, kleding, enzovoort; Smartengeld: dit is dit is een financiële tegemoetkoming voor de geleden immateriële schade. Het is in principe een vergoeding voor het geleden leed;
  • Wettelijke rente: vaak wordt de schadevergoeding pas na een aantal jaren betaald. Over de tussenliggende periode heeft u recht op rente over het bedrag dat u aan schadevergoeding ontvangt.

Wat kunt u niet vorderen?

Als u letselschade hebt geleden die door een verzekering worden gedekt, zoals een uitvaart-, een levens- of ongevallenverzekering, dan worden de kosten die uit deze verzekeringen worden vergoedt in mindering gebracht op de letselschadevergoeding. Ook moet het slachtoffer na een ongeval zo veel mogelijk proberen de schade te beperken (schadebeperkingsplicht). Wordt dit niet gedaan, dan hoeft de tegenpartij een deel van de letselschade op grond van eigen schuld niet te vergoeden.

Juridische ondersteuning

Het vaststellen van de aansprakelijkheid en hoogte van de geleden en nog te lijden letselschade na een ongeval is een ingewikkelde en tijdrovend proces. Voor het aantonen van zowel de aansprakelijkheid van de wederpartij als de hoogte van de geleden letselschade, dient bewijs te worden geleverd. Juridische ondersteuning is dan ook bepaald geen overbodige luxe. Daar komt bij dat de aansprakelijke partij ook de kosten voor juridische bijstand dient te vergoeden, waardoor onze hulp voor in de meeste gevallen gratis is. Bel ons op 078-7370009, dan weet u snel waar u aan toe bent.

Terug naar het overzicht