Gevallen in tram, bus of trein

Letselschade openbaar vervoerDagelijks verplaatsen duizenden mensen zich met het openbaar vervoer. Ook daar kunnen ongevallen gebeuren met letselschade als gevolg. U kunt zijn gevallen in tram, bus of trein en hierbij gewond raken. Een plotselinge manoeuvre van de buschauffeur, een tramconducteur die onverwacht hard remt of een ongelukkig voorval in de trein: als u valt en daarbij verwondingen oploopt, krijgt u te maken met letselschade.

Wie is verantwoordelijk voor uw letselschade als u bent gevallen in tram, bus of trein en kunt u letselschadevergoeding krijgen? Een letselschadejurist kan u helpen bij het aansprakelijk stellen van de verantwoordelijke partij en namens u onderhandelen over de hoogte van uw schadevergoeding.

Als u bent gevallen in tram, bus of trein en daarbij gewond bent geraakt, neem dan contact op met een letselschadejurist en leg vrijblijvend uw zaak voor.

Aansprakelijkheid ongeval openbaar vervoer

De taak van openbaar vervoersmaatschappijen is het op een veilige manier vervoeren van mensen van de ene plaats naar de andere. U stapt te goeder trouw in en verwacht dat het vervoersbedrijf u veilig naar uw bestemming brengt. Als u bent gevallen in tram, bus of trein, is er iets misgegaan waarvoor u in veel gevallen de vervoersmaatschappij aansprakelijk kunt stellen. De chauffeur van de bus of een trambestuurder zijn doorgaans niet persoonlijk aansprakelijk, want hij of zij is in dienst van een vervoersmaatschappij. In feite is het vanuit het oogpunt van de chauffeur een bedrijfsongeval, omdat de chauffeur een ongeluk kreeg tijdens werktijd. Indien er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld omdat de buschauffeur moest uitwijken om een ernstige aanrijding met een auto te voorkomen, kan de vervoersmaatschappij soms niet aansprakelijk worden gesteld. Laat onze letselschadejurist de aansprakelijkheid in uw geval beoordelen.

Gevallen in tram, bus of trein en letselschade

Als u bent gevallen in tram, bus of trein dan heeft u in veel gevallen recht op volledige letselschade vergoeding. U, of uw letselschadejurist, dient daarvoor de betreffende vervoersmaatschappij aansprakelijk te stellen. Vervolgens zal de hoogte van de letselschadevergoeding vastgesteld moeten worden. Alle kosten die u ten gevolge van het ongeval moet maken dienen te worden vergoed.

De verwondingen van mensen die zijn gevallen in tram, bus of trein is verschillend van ernst en aard. Zo kunt u slechts een paar builen en schrammen aan uw valpartij overhouden maar ook een gebroken pols of arm oplopen. In het slechtste geval komt u echt verkeerd terecht, bijvoorbeeld op uw hoofd of rug. De letselschade kan dan aanzienlijk zijn. Als u bent gevallen in tram, bus of trein met ernstig letsel tot gevolg, dan krijgt u te maken met hoge kosten.

Wat te doen na val in bus, tram of trein

U doet er goed aan een arts te raadplegen als u bent gevallen in tram, bus of trein. Ook als u in eerste instantie denkt dat uw letsel wel meevalt kunt u beter toch een arts raadplegen. Sommige verwondingen leiden niet direct tot klachten. Zo kunt u inwendige kneuzingen oplopen die pas later flink pijn gaan doen waardoor u bijvoorbeeld een periode niet kunt werken. Indien u op uw hoofd bent gevallen kan later blijken dat er meer aan de hand is dan u dacht en ook een bloedende wond kan later gaan ontsteken.
Vervolgens dient u het vervoersbedrijf aansprakelijk te stellen voor alle kosten die voortvloeien uit het ongeluk. Dit dient schriftelijk te gebeuren, per aangetekende brief en de brief dient in elk geval plaats, tijdstip en aard van de verwondingen te bevatten. Laat deze brief bij voorkeur schrijven door een letselschadejurist zodat u er zeker van bent dat alle benodigde informatie in de brief staat.

Schadevergoeding claimen

Alle kosten die een gevolg zijn van uw val in de tram, bus of trein, komen voor vergoeding in aanmerking. Zoals het letsel dat wordt opgelopen van persoon tot persoon verschilt, zo zal ook de hoogte van letselschade verschillen. Posten die meegenomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld medische kosten die niet worden vergoed, vervoerskosten en allerlei extra uitgaven voor huishoudelijke hulp. Indien u enige tijd niet kunt werken dan krijgt u te maken met gederfde inkomsten. Het berekenen van letselschade vergoeding is niet gemakkelijk, laat u daarom bijstaan door een letselschadejurist.