Aanrijding met tram, bus of trein

Aanrijding bus trein tram metroOok met een tram, bus of trein kunt u een aanrijding krijgen. U kunt bijvoorbeeld als automobilist, voetganger of fietser in botsing komen met een bus of tram waardoor u letselschade oploopt. De aansprakelijkheid voor de aanrijding hangt in dergelijke gevallen grotendeels af van de schuldvraag, hoewel voetgangers en fietsers extra bescherming genieten en altijd minimaal recht hebben op een gedeeltelijke letselschadevergoeding. Wie de financiële gevolgen van een aanrijding met tram, bus of trein draagt, hangt dan ook deels af van de omstandigheden. Het recht op al dan niet volledige letselschadevergoeding verschilt per geval, evenals de hoogte van de letselschadevergoeding. Bij letsel bestaat ook recht op smartengeld.

Betrokken bij aanrijding met tram, bus of trein en vragen over de afwikkeling van letselschade? Neem contact op met een letselschadejurist en laat u kosteloos vertegenwoordigen.

Aansprakelijkheid OV

Bij de vraag wie aansprakelijk is voor de gevolgen van een aanrijding met tram, bus of trein spelen twee zaken: welke partijen waren betrokken bij het ongeluk en wie draagt schuld aan het ongeval. Voor de groep kwetsbare verkeersdeelnemers gelden afwijkende regels voor wat betreft de aansprakelijkheid. Deze groep bestaat uit fietsers, voetgangers en kinderen tot 14 jaar. Zij kunnen rekenen op extra juridische bescherming bij een aanrijding met gemotoriseerd verkeer zoals een auto, brommer, vrachtwagen, vuilniswagen, tram, bus of trein.

Aanrijding met tram, bus of trein

Indien u als voetganger of fietser een aanrijding met tram, bus of trein krijgt, dan heeft u in beginsel recht op minimaal 50% letselschade vergoeding. De schuldvraag is hiervoor niet van belang. Ligt de schuld van de aanrijding met tram, bus of trein geheel bij de voetganger of fietser, dan zal de letselschade vergoeding niet hoger zijn dan 50%. Is de aanrijding veroorzaakt door een fout van de chauffeur of bestuurder van de tram, bus of trein, dan heeft u als voetganger of fietser recht op een letselschade vergoeding van 100%. Indien beide partijen schuld dragen, dan volgt hieruit een percentage tussen de 50% en 100% aan letselschade vergoeding.

Kinderen jonger dan 14 jaar

Kinderen jonger dan 14 jaar die betrokken raken bij een aanrijding met tram, bus of trein hebben altijd recht op volledige letselschade vergoeding, dus 100%. Kinderen gedragen zich onvoorspelbaar in het verkeer en bestuurders van tram, bus of trein moet hierop voortdurend bedacht zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij altijd tijdig moeten kunnen stoppen om een aanrijding met een kind te voorkomen.

Aanrijding met tram, bus of trein: bestuurder aansprakelijk?

De bestuurder van de tram, bus of trein is in dienst van een vervoersmaatschappij. Dit betekent dat het bij een aanrijding met een derde om een ‘bedrijfsongeval’ gaat. De bestuurder is niet persoonlijk aansprakelijk, u krijgt als slachtoffer van de aanrijding met diens werkgever te maken. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als een buschauffeur dronken achter het stuur zit, zal deze strafrechtelijk vervolgd worden. Toch stelt u als slachtoffer ook in dergelijke gevallen de vervoersmaatschappij aansprakelijk.

Omdat het aansprakelijk stellen van de schuldige partij ingewikkeld is en aan allerlei juridische voorwaarden moet voldoen, doet u er verstandig aan hiervoor een letselschadejurist in te schakelen.

Welke kosten krijg ik vergoed?

Bij het claimen van letselschade na een aanrijding met tram, bus of trein, kunt u alle letselschade opvoeren die u heeft geleden en nog zult lijden. De kosten moeten wel noodzakelijk zijn en voortvloeien uit de letselschade. Bewaar alle bonnen en facturen zorgvuldig en noteer alle uitgaven die u als gevolg van de aanrijding maakt. Licht letsel brengt minder kosten met zich mee dan ernstig letsel, maar allerlei kleine uitgaven kunnen toch nog voor een flinke kostenpost zorgen. Indien u enige tijd niet kunt werken ten gevolge van de aanrijding met tram, bus of trein dan zal dit tot een flinke verhoging van uw letselschade vergoeding leiden. Zorg dat u een letselschade expert in de arm neemt die u kan helpen bij het berekenen van de letselschade vergoeding. Een letselschade jurist heeft alle benodigde kennis en ervaring in huis en kan u ook adviseren over de vraag hoeveel smartengeld u kunt claimen.

Wij adviseren u om het onderhandelen met de tegenpartij over te laten aan een letselschade jurist, aangezien u doorgaans te maken krijgt met een letselschade expert van een grote verzekeringsmaatschappij. Ook de kosten van uw juridische bijstand worden meegenomen in de letselschade vergoeding. Inschakelen van een letselschade jurist kost u dus niets. Wij vertellen u hier graag meer over.